Zápis dětí 2023/2024

 se uskuteční dne 9. května 2023 od 13,00 do 17,00 hod

S sebou :

  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém pobytu dítěte
  • vyplněnou žádost o přijetí
  • lékařské potvrzení

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání