Zápis dětí 2024/2025

 se uskuteční dne 

S sebou :

  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém pobytu dítěte
  • vyplněnou žádost o přijetí
  • lékařské potvrzení

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání