INFORMACE O PROVOZU


PROVOZNÍ DOBA

6:30 - 17:30 hod.


ŠKOLNÉ 2023/2024

500,-Kč/ měsíc


STRAVNÉ

děti 3-6let 50,-Kč/ den

děti 7 let 52,-Kč/ denORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Školní rok začíná v pondělí 4.9.2023

Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 až 2. 1. 2024

Mateřská škola bude v prosinci po dobu 3 pracovních dnů uzavřena, školné tedy nebude kompenzováno. Úhrada 500,- Kč bude standardně inkasována 15.12.2023.

Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny 4. března až 10. března 2024

Velikonoční prázdniny 28. března 2024

Hlavní prázdniny od 29. června do 1. září 2024

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V době hlavních prázdnin bude 4. MŠ Dobříš, z důvodu čerpání řádné dovolené všech zaměstnanců, v období od 1. 7. do 9. 8. 2024 UZAVŘENA. Do konce dubna prosíme všechny rodiče o předání informace, zda budou mít zájem o prázdninovou docházku dětí. Tuto informaci vyplňte u třídních učitelek. Děkujeme za spolupráci  

V době uzavření mateřské školy z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců školy a plánovaných oprav mají zákonní zástupci dětí možnost umístiti své dítě v jiných zařízeních dle živnostenského zákona ( v dětské skupině nebo soukromé školce), § 3., odst.2. vyhlášky č. 151/2018 Sb. v pozdějším znění.