Naše filozofie


"MÁME VŠECH PĚT POHROMADĚ"

JSEM SLUŠNÝ ČLOVĚK

 • Jsem ohleduplný
 • Jsem dobrým vzorem
 • Zdravím
 • Používám slova PROSÍM - DĚKUJI - PROMIŇ

RESPEKTUJI SEBE I DRUHÉ

 • Chovám se k ostatním s úctou
 • Respektuji odlišnosti a názory druhých


JEDNÁM A MLUVÍM OTEVŘENĚ V PŘÁTELSKÉM DUCHU

 • Mám právo vyjádřit svůj názor
 • Naslouchám ostatním

SPOLUPRACUJI S OSTATNÍMI

 • Jsem důležitou součástí školy
 • Požádám o pomoc a umím ji nabídnout

ZODPOVÍDÁM ZA SVÉ ČINY A CHOVÁNÍ

 • Přemýšlím nad tím, co dělám
 • Plním své povinnosti
 • Dodržuji pravidla