Výsledky zápisu

Oficiální výsledky zápisu do 4. mateřské školy Dobříš,

konaného dne 9. 5. 2023

počet přijímaných dětí 30


Přijaté děti

Registrační číslo:

1, 38, 63, 27, 12, 9, 6, 2, 3, 74, 50, 22, 59, 18, 14, 52, 72, 23, 7, 37, 30, 24, 79, 76, 4, 19, 26, 5, 40, 16

Nepřijaté děti

Registrační číslo:

68, 70, 61, 8, 17, 13, 43, 60, 11, 41, 21, 69, 77, 75, 73, 33, 78, 64, 62, 48, 56, 32, 39, 28, 66, 29, 53, 31, 67, 25, 20, 65, 58

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se uskuteční 13. 6. 2023 v 16,30 hodin v budově mateřské školy, oranžová třída.

V Dobříši 22. 5. 2023 

PhDr., Mgr. A. Hornová Kajgrová

ředitelka 4. MŠ Dobříš