NAŠE FILOZOFIE

OOOOO máme všech pět pohromadě OOOOO

jsem slušný člověk

jsem ohleduplný

jsem dobrým vzorem

zdravím

používám slova "prosím-děkuji-promiň"

respektuji sebe i druhé

chovám se k ostatním s úctou

respektuji odlišnosti a názory druhých

spolupracuji s ostatními

jsem důležitou součástí školy

požádám o pomoc a umím ji nabídnout

jednám a mluvím otevřeně v přátelském duchu

mám právo vyjádřit svůj názor

naslouchám ostatním

zodpovídám za své činy

přemýšlím nad tím, co dělám

plním své povinnosti

dodržuji pravidla