Stanovení školného na rok 2023/2024

28.03.2023

Pro školní rok 2023/2024 je školné stanoveno po dohodě se zřizovatelem na 500,-Kč za měsíc.

Školné bude hrazeno pouze bezhotovostně - inkasem na sběrný účet mateřské školy.