Rekonstrukce podlah a pořízení gastrovybavení do kuchyně

17.03.2023Název investiční akce

Rekonstrukce podlah a pořízení gastrovybavení do kuchyně 4. MŠ Dobříš

Poskytovatel dotace

Státní zemědělský intervenční fond

Program

Program rozvoje venkova ČR

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce podlah a pořízení nového gastrovybavení (elektrický kotel, sporák) do kuchyně 4. MŠ Dobříš.

Náklady akce

914 632,00 Kč včetně DPH

Způsobilé výdaje

914 632,00 Kč včetně DPH

Nezpůsobilé výdaje

-

Výše dotace

731 705,00 Kč včetně DPH

Spolufinancování 4. MŠ Dobříš

182 927,00 Kč včetně DPH

Termín realizace

06/2022 – 04/2023

Dodavatel

Odefloor, s. r. o.

Jakub Hasman, prodej, montáž a servis velkokuchyňských zařízení

"Projekt je realizován prostřednictvím SCLLD Místní akční skupiny Brdy – Vltava"