Zápis dětí na školní rok 2023/2024

16.03.2023

 4.mateřská škola Dobříš- " Spokojená školka" vyhlašuje zápis dětí do školního roku 2023/2024 a to na: 9. května 2023 od 13,00 do 17,00 hod

S sebou : 

  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém pobytu dítěte
  • vyplněnou žádost o přijetí
  • lékařské potvrzení


Žádosti o přijetí jsou k vyzvednutí v MŠ od 9.4.2023 nebo na webových stránkách školy.