4. MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBŘÍŠ

Zkušení pedagogové

Vzdělávání hrou

Poznáváme i tvoříme

Digitalizujeme školu

Zapojení do Operačního programu JAK

Na základě žádosti 4. MŠ Dobříš v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Jan Amos Komenský dotaci na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, významně podporuje profesní růst pracovníků  pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Dále podpoří a bude rozvíjet znalosti a dovednosti dětí s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti, a to v projektových dnech ve škole a mimo školu, které jsou organizovány nad rámec běžných vzdělávacích aktivit. V neposlední řadě projekt podpoří iluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy v odborně zaměřených tematických a komunitních setkáváních s rodiči v MŠ

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.