INFORMACE O PROVOZU

Veškeré informace na webových stránkách školy mají pouze informativní charakter, platné a závazné informace jsou vyvěšeny v budově školy na Úřední desce.

  • PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

OD 6,30 DO 17,30 HODIN

  • Výše školného pro školní rok 2022/2023

stanovena na 450,- Kč měsíčně / děti v posledním ročníku bezúplatně, splatná vždy 15. dne v měsíci

  • výše stravného pro školní rok 2022/2023 od ledna 2023

děti 3-6 let 50,-

děti 7 let 52,-

splatné vždy 15.dne v měsíci

  • Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok začíná dne 1.9.2022

Podzimní prázdniny středa 26.10.2022 a čtvrtek 27.10.2022

Vánoční prázdniny pátek 23.12.2022 až 2.1.2023

Mateřská škola bude v prosinci po dobu 5 pracovních dnů uzavřena, školné tedy nebude kompenzováno. Úhrada 450,- Kč bude standardně inkasována 15.12.2022

Pololetní prázdniny pátek 3.2.2023

Jarní prázdniny 27.2.2023 až 5.3.2023

Velikonoční prázdniny čtvrtek 6.4.2023

Hlavní prázdniny od 1.7.2023 do 31.8.2023

Termín uzavření mateřské školy bude oznámen nejpozději do konce února 2023.

V době uzavření mateřské školy z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců školy a plánovaných oprav mají zákonní zástupci dětí možnost umístiti své dítě v jiných zařízeních dle živnostenského zákona (v dětské skupině nebo soukromé školce), § 3., odst.2. vyhlášky č. 151/2018 Sb. v pozdějším znění.


priloha_1102641116_0_Usnesení 10_1_2022_RM-I - 4.MŠ - oznámení uzavření.pdf
Informace pro rodiče o změně ceny stravného od 1.docx